Privacy

V.I.Merrell-Keijzer, arts voor medische acupunctuur
Hilversumsestraatweg 7, 3744KB Baarn
tel:030-2252846
www.acupunctuur-kruiden.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Download hier de privacy verklaring.


V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA, gevestigd aan Hilversumsestraatweg 7
3744 KB Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.acupunctuur-kruiden.nl
Hilversumsestraatweg 7
3744KB Baarn +31302252846

Persoonsgegevens die wij verwerken
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- BSN nummer
- zorgverzekering nummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- medische gegevens
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Geautomatiseerde besluitvorming
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn:
zo lang als noodzakelijk> medische gegevens
Personalia: zo lang als noodzakelijk 
Adres: zo lang als noodzakelijk

Delen van persoonsgegevens met derden
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
V.I.Merrell-Keijzer,arts TOGA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierbij geef ik toestemming aan V.I.Merrell-Keijzer tot het bewaren van mijn persoonsgegevens: 

-

- handtekening: