Werkwijze

Dokter Merrell-Keijzer zal eerst uitvoerig een dossier over U aanleggen. Vervolgens zal zij uw klacht(en) uitdiepen met aanvullend lichamelijk onderzoek, uw uitslagen van foto’s en laboratorium uitslagen opslaan en eventueel extra aanvragen. Ook zal zij, indien nodig, intercollegiaal overleggen en verslag daarvan uitbrengen aan haar collega’s. Bij een 2nd opinion wordt U begeleidt.

Verder wordt er veel aandacht besteedt aan preventie, geeft zij U evt. dieet- en lifestyle advies, oefeningen en gedragstherapeutische interventies.

Alle artsenhulp zal U aangeboden worden, zoals recept uitschrijven, overleg met huisarts en apotheek, wond zorg , injecties etc.

Iedere volgende afspraak begint weer met dossier beoordeling en verslaglegging.

Ook is er tijd voor telefonisch overleg en email contact.